เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับไม้ก่อสร้าง ไม้เก่า

รื่องน่ารู้ เกี่ยวกับไม้ก่อสร้าง ไม้เก่า 

 

 

บ้านไม้ที่สร้างกันทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนื้อแข็ง จะเป็นไม้ชนิดที่มีวงปีมากกว่าไม้ชนิดอื่นๆ มีระยะเวลาการเจริญเติบโตที่ช้า ไม้ชนิดนี้ส่วนใหญ่จะมีเนื้อไม้ที่สีเข็ม เนื้อไม้มีความเหนียว และมีความแข็งแรงมาก จึงมีความทนทาน สามารถทนต่อแดด ต่อฝนได้เป็นอย่างดี

 

แต่ถึงแม้ว่าไม้เนื้อแข็งจะมีความทนทานสูง แต่ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อาจเกิดการบิดตัวของไม้บ้าง เมื่อเวลาเกิดความชื้น ความร้อน หรืออุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไม้อาจหด หรือ ขยายตัวได้ ไม้เนื้อแข็งในประเทศไทยเรา ที่นิยมใช้ก็จะมี

 

1. ไม้เต็ง ไม้ชนิดนี้มีสีน้ำตาลอ่อน ถ้าตัดทิ้งไว้นานๆ สีจะเข็มขึ้น เนื้อไม้มีความแข็งมาก

 

2. ไม้รัง ไม้ชนิดนี้มีลักษณะเนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อหยาบ มีความแข็งแรงคงทนมาก เมื่อแห้งจะมีความแข็งแรงและคุณสมบัติคล้ายไม้เต็ง แต่ความแข็งแรงนั้นมีน้อยกว่าไม้เต็ง

 

3. ไม้แดง ไม้ชนิดนี้มีเนื้อไม้สีน้ำตาลเข้มอมแดง ผิวลายไม้มีความชัดเจน เนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทาน มีราคาแพงและสัมผัสผิวลาย สีสันของไม้ที่มีความสวยงาม

 

4. ไม้มะค่า ไม้ชนิดนี้มีเนื้อไม้สี น้ำตาลเข้มอมส้ม ไม้มะค่าก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมมาก ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีคือ เนื้อไม้มีความแข็งแรงมาก สีไม้และเส้นลวดลายไม้ชัดเจนสวยงาม คนจึงนิยมใช้กันมาก ปัจจุบันไม้มะค่าหายากและมีราคาแพง และมีราคาที่แพงกว่าไม้แดง

 

5. ไม้ตะแบก ไม้ชนิดนี้มีเนื้อไม้ สีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง สีไม้อ่อนที่สุดในบรรดาไม้ในประเทศจึงสามารถนำไม้ไปย้อมสีตามที่ต้องการได้ง่าย ลายไม้เรียกได้ว่ามีความสวยงามใกล้เคียงกับ ไม้สัก และทำการไสตกแต่งได้ง่าย

 

6. ไม้ตะเคียน เป็นไม้เนื้อแข็งมากเช่นเดียวกัน และเป็นไม้อีกชนิดที่นิยมนำมาใช้สร้างบ้าน ไม้ตะเคียนจะมีสีออกเหลืองทอง แต่จะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่อทิ้งไว้นานและถูกแสงแดด

 

#และนอกจากไม้เนื้อแข็งแล้ว ก็ยังมีไม้เนื้ออ่อนที่นิยมนำมาใช้สร้างบ้านในสมัยก่อน เช่นกัน แต่ไม้เนื้ออ่อน จะมีความทนทานน้อย ไม่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนของโครงสร้างที่ต้องการรับน้ำหนัก จึงเหมาะแก่การทำงานในด้านการตกแต่งภายใน หรือเฟอร์นิเจอร์ ไม้เนื้ออ่อนที่นิยมกันมากๆ ในบ้านเราก็จะมี ดังนี้

 

#ไม้สัก เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีลวดลายสวยงามและคุณภาพดีที่สุด เนื้อไม้มีสีน้ำตาลทอง ผิวลาย ไม้ตรง ละเอียดสวยงาม ไม้เกิดการบิดงอโก่งตัวได้ยาก มีกลิ่นที่ปลวกไม่ชอบ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความเชื่อว่า ไม้สักไม่โดนปลวกกิน ไม้สักที่ดีที่สุด คือ ไม้สักทองซึ่งในสมัยนี้ ค่อนข้างหาได้ยากมาก ไม่มีการนำมาใช้เป็นไม้จริงล้วนๆ เนื่องจากมีราคาสูง

 

#ไม้ยางพารา ต้นยางพาราเป็นต้นไม้โตเร็ว ในสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีการนำมาใช้ในลักษณะของไม้แปรรูป แต่จากการที่ไม้ยางโตเร็วและมีมาก ทำให้สามารถนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมได้

 

# ไม้จำปา ลักษณะเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อนจึงสามารถย้อมทำสีได้ง่าย เนื้อไม้ละเอียด เสี้ยนน้อยแต่ไม่คงทนต่อความชื้น

 

#ไม้มะม่วง ทุเรียน ขนุน เรียกได้ว่าเป็นไม้หัวไร่ปลายนา เกิดจากการที่หาได้ง่าย มีมากและราคาถูก ทั้งหมดนี้คือไม้ไทยๆ ที่นิยมใช้กัน และมีราคาที่สูง หากขาย ท่านก็จะขายได้ในราคาที่สูงเช่นกัน

 

ไม้เนื้อแข็ง จะเป็นไม้ชนิดที่มีวงปีมากกว่าไม้ชนิดอื่นๆ มีระยะเวลาการเจริญเติบโตที่ช้า ไม้ชนิดนี้ส่วนใหญ่จะมีเนื้อไม้ที่สีเข็ม เนื้อไม้มีความเหนียว และมีความแข็งแรงมาก จึงมีความทนทาน สามารถทนต่อแดด ต่อฝนได้เป็นอย่างดีแต่ถึงแม้ว่าไม้เนื้อแข็งจะมีความทนทานสูง แต่ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อาจเกิดการบิดตัวของไม้บ้าง เมื่อเวลาเกิดความชื้น ความร้อน หรืออุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไม้อาจหด หรือ ขยายตัวได้ ไม้เนื้อแข็งในประเทศไทยเรา ที่นิยมใช้ก็จะมี

 

*ไม้เต็ง ไม้ชนิดนี้มีสีน้ำตาลอ่อน ถ้าตัดทิ้งไว้นานๆ สีจะเข็มขึ้น เนื้อไม้มีความแข็งมาก

 

*ไม้รัง ไม้ชนิดนี้มีลักษณะเนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อหยาบ มีความแข็งแรงคงทนมาก เมื่อแห้งจะมีความแข็งแรงและคุณสมบัติคล้ายไม้เต็ง แต่ความแข็งแรงนั้นมีน้อยกว่าไม้เต็ง

 

*ไม้แดง ไม้ชนิดนี้มีเนื้อไม้สีน้ำตาลเข้มอมแดง ผิวลายไม้มีความชัดเจน เนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทาน มีราคาแพงและสัมผัสผิวลาย สีสันของไม้ที่มีความสวยงาม

 

*ไม้มะค่า ไม้ชนิดนี้มีเนื้อไม้สี น้ำตาลเข้มอมส้ม ไม้มะค่าก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมมาก ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีคือ เนื้อไม้มีความแข็งแรงมาก สีไม้และเส้นลวดลายไม้ชัดเจนสวยงาม คนจึงนิยมใช้กันมาก ปัจจุบันไม้มะค่าหายากและมีราคาแพง และมีราคาที่แพงกว่าไม้แดง

 

*ไม้ตะแบก ไม้ชนิดนี้มีเนื้อไม้ สีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง สีไม้อ่อนที่สุดในบรรดาไม้ในประเทศจึงสามารถนำไม้ไปย้อมสีตามที่ต้องการได้ง่าย ลายไม้เรียกได้ว่ามีความสวยงามใกล้เคียงกับ ไม้สัก และทำการไสตกแต่งได้ง่าย

 

*ไม้ตะเคียน เป็นไม้เนื้อแข็งมากเช่นเดียวกัน และเป็นไม้อีกชนิดที่นิยมนำมาใช้สร้างบ้าน ไม้ตะเคียนจะมีสีออกเหลืองทอง แต่จะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่อทิ้งไว้นานและถูกแสงแดดและนอกจากไม้เนื้อแข็งแล้ว ก็ยังมีไม้เนื้ออ่อนที่นิยมนำมาใช้สร้างบ้านในสมัยก่อน เช่นกัน แต่ไม้เนื้ออ่อน จะมีความทนทานน้อย ไม่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนของโครงสร้างที่ต้องการรับน้ำหนัก จึงเหมาะแก่การทำงานในด้านการตกแต่งภายใน หรือเฟอร์นิเจอร์ ไม้เนื้ออ่อนที่นิยมกันมากๆ ในบ้านเราก็จะมี ดังนี้

 

*ไม้สัก เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีลวดลายสวยงามและคุณภาพดีที่สุด เนื้อไม้มีสีน้ำตาลทอง ผิวลาย ไม้ตรง ละเอียดสวยงาม ไม้เกิดการบิดงอโก่งตัวได้ยาก มีกลิ่นที่ปลวกไม่ชอบ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความเชื่อว่า ไม้สักไม่โดนปลวกกิน ไม้สักที่ดีที่สุด คือ ไม้สักทองซึ่งในสมัยนี้ ค่อนข้างหาได้ยากมาก ไม่มีการนำมาใช้เป็นไม้จริงล้วนๆ เนื่องจากมีราคาสูง

 

*ไม้ยางพารา ต้นยางพาราเป็นต้นไม้โตเร็ว ในสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีการนำมาใช้ในลักษณะของไม้แปรรูป แต่จากการที่ไม้ยางโตเร็วและมีมาก ทำให้สามารถนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมได้

 

*ไม้จำปา ลักษณะเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อนจึงสามารถย้อมทำสีได้ง่าย เนื้อไม้ละเอียด เสี้ยนน้อยแต่ไม่คงทนต่อความชื้น

 

*ไม้มะม่วง ทุเรียน ขนุน เรียกได้ว่าเป็นไม้หัวไร่ปลายนา เกิดจากการที่หาได้ง่าย มีมากและราคาถูก ทั้งหมดนี้คือไม้ไทยๆ ที่นิยมใช้กัน และมีราคาที่สูง หากขาย ท่านก็จะขายได้ในราคาที่สูงเช่นกัน