เอกสารสำหรับการเช่ารถ

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาใบอนุญาตขับขี่

เงินประกัน 3,000 บาท

Additional information