เงื่อนไข และ ข้อตกลง

เงื่อนไข และ ข้อตกลง

  1. ลูกค้าชำระค่าเช่า
  2. ลูกค้าที่เคยใช้บริการกับทางเรามาแล้ว มีสิทธิพิเศษ เซ็นสัญญาการเช่าอย่างเดียวไม่ต้องยื่นหลักฐานใหม่
  3. ลูกค้าที่เป็นบริษัท สามารถใช้บริการเช่ารถก่อนแล้วชำระเงินภายหลังจากการใช้รถได้แล้วแต่การตกลงในแต่ละกรณี
  4. ผู้เช่าต้องต้องคืนรถตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหากเกินเวลาที่กำหนดคิดค่าปรับ / หากเกิน 4 ช.ม. จะคิดเป็นค่าเช่า 1 วัน และผู้เช่าต้องรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที
  5. ไม่อนุมัติให้ใช้ ใบขับขี่รถยนต์แบบชั่วคราว ในการเช่ารถ
  6. ห้ามผู้เช่านำรถไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย ผู้ให้เช่าขอทรงสิทธิในการบอกเลิกสัญญาการให้เช่าก่อนกำหนดได้โดย
    ไม่มีเงื่อนไขได ๆ
  7. ห้ามนำรถที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงต่อโดยเด็ดขาด

Additional information